MTCO หนุนการพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง

สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office หรือ MTCO) เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการฝึกงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานให้กับคนหนุ่มสาวที่กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษาด้านการท่องเที่ยว และสำหรับผู้ที่มีความต้องการทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว แต่ยังขาดทักษะหรือต้องการฝึกอบรมเพื่อเสริมประสบการณ์ทำงาน เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต โดยภาคการท่องเที่ยวทั่วทั้งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยรวม (Gross Domestic Product หรือ GDP) ประมาณ 16% (จากข้อมูลของ ResearchGate.net)

เราต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม ไม่ใช่แค่ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติด้วย ให้มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานบริการและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน (มณฑลยูนานและกว่างซี) ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ที่กำลังเปิดรับสมัครหรือวางแผนที่จะรับสมัครแรงงานเพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากรฝึกงานบนเว็บไซต์ MTCO โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” สุวิมล ธนสารกิจ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าว

โครงการนี้มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับแรงงาน ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับนักศึกษาและบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจ

นักศึกษาและผู้สนใจฝึกงาน สามารถดูรายละเอียดการฝึกงานได้ที่ https://mekongtourism.org/internship/

ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวสนใจลงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานได้ที่ https://mekongtourism.org/mekong-tourism-internship-form-for-employers/

# # #

เกี่ยวกับสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO)

สำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง (MTCO) จัดตั้งขึ้นในปี 2549 โดย 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประกอบไปด้วย กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม เพื่อประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเดียวกัน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมใน GMS

ติดต่อสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อีเมล: info@mekongtourism-mtco.org

You might also like

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Essential Cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • Analytics Cookies

    These cookies collect information about your use of the website. For the benefit of measuring, improving and developing a good experience in using the website. If you do not consent to our use of these cookies. We will not be able to measure Able to improve and develop the website

Save