เปิดตัว Khiri Campus การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

GROUND Asia รีแบรนด์ เปิดตัว Khiri Campus บริษัทผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาในเอเชียอีกครั้ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วโลกที่เดินทางกับสถาบันการศึกษา ภายหลังจากที่ต้องหยุดการดำเนินงานไปในปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด โดยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา GROUND Asia หรือ Khiri Campus รับผิดชอบการดำเนินโครงการทัศนศึกษารวม 237 โครงการ รังสรรค์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจำนวนมากถึง 4,036 คน ในหกประเทศในเอเชีย

“การรีแบรนด์และเปิดตัว Khiri Campus ยังคงนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการทัศนศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ที่กำลังกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหลังวิกฤตโควิดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยโปรแกรมทัศนศึกษาต่างๆได้รับการปรับปรุงเพื่อสร้างเสริมทักษะความเป็นผู้นำและการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง” Simon Drayton ผู้อำนวยการ Khiri Group กล่าว

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Khiri Campus ได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นเวลา 15 วัน ให้กับนักศึกษาจากออสเตรเลียจำนวน 12 คน ที่ประเทศศรีลังกา โปรแกรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ยาและสาธารณสุข เป็นเวลา 15 วัน ให้กับนักศึกษาจำนวน 19 คน ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย

Khiri Campus บริษัทผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา ลาว และอินโดนีเซีย ให้บริการโปรแกรมทัศนศึกษาด้านธุรกิจ การบริการดูแลสุขภาพ สังคมศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา การผจญภัยกลางแจ้ง การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและงานด้านสิ่งแวดล้อม

ช่วงก่อนวิกฤตโควิด Future Market Insights (FMI) ประมาณการว่าตลาดการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีมูลค่าประมาณ 400 พันล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่า 17% จนถึงปี 2031 FMI ประมาณการว่าประมาณ 73% ของการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทั่วโลกมาจากคนกลุ่มอายุ 19-25 ปี

สำหรับบรรณาธิการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.khiricampus.com

You might also like

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Essential Cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • Analytics Cookies

    These cookies collect information about your use of the website. For the benefit of measuring, improving and developing a good experience in using the website. If you do not consent to our use of these cookies. We will not be able to measure Able to improve and develop the website

Save