Browsing Tag

เจ็ทสตาร์ เอเชีย

นับจากวันนี้เป็นตันไป ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งแถวหน้าและที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษ จะได้รับบริการเชิญให้ขึ้นเครื่องบินก่อน พร้อมรับประกันที่ว่างสำหรับเก็บสัมภาระติดตัวบนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ซึ่งเป็นสิทธิตามนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ของเจ็ทสตาร์ เอเชีย
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept