โอเอซิสสปา รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 โดยกระทรวงแรงงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณภาคิน พลอยภิชา และคุณโทบี้ อัลเลน ประธานกรรมการ บริษัทเดสทีนี่เอ็นเตอร์ไพร์ซจำกัด (โอเอซิสสปาประเทศไทย) เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นหนึ่งในโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept