เจ็ทสตาร์ เอเชีย มอบสิทธิเพิ่มขึ้นและขยายบริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้ขึ้นเครื่องบินก่อน

นับจากวันนี้เป็นตันไป ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งแถวหน้าและที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษ จะได้รับบริการเชิญให้ขึ้นเครื่องบินก่อน พร้อมรับประกันที่ว่างสำหรับเก็บสัมภาระติดตัวบนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ซึ่งเป็นสิทธิตามนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ของเจ็ทสตาร์ เอเชีย ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้ขึ้นเครื่องบินก่อน (priority boarding)

นโยบายใหม่นี้ เป็นผลจากการพิจารณาประสบการณ์ของลูกค้าสายการบิน ในด้านการขึ้นเครื่องและการนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องมาด้วย

การบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้ขึ้นเครื่องก่อน (priority boarding) เป็นบริการที่ได้มอบให้กับลูกค้าที่ซื้อที่นั่งแถวหน้า แถวที่ 2 ถึง 5 และลูกค้าที่จ่ายเงินเพิ่มสำหรับที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษในแถวที่ 1, 12 และ 13

อลิเซีย หลง หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์ของลูกค้าของเจ็ทสตาร์ เอเชีย กล่าวว่า จากการสังเกตของบริษัทพบว่า ผู้โดยสารที่นั่งแถวหน้าให้ความสำคัญกับพื้นที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะมาก เห็นได้จากการที่พวกเขายอมจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องบินไปด้วย

“นับตั้งแต่ที่บริษัทได้เสนอทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัวเพื่อนำขึ้นเครื่องบินเพิ่มได้อีก 3 กิโลกรัม จากน้ำหนัก 7 เป็น 10 กิโลกรัมไปก่อนหน้านี้ เราพบว่า มีผู้โดยสารให้ความสนใจ ซื้อน้ำหนักเพิ่มในการนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องเกือบ 20,000 ราย” หลงกล่าว

“เพราะลูกค้าให้การตอบรับทางเลือกในการซื้อน้ำหนักเพิ่มเพื่อนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินกันมากขึ้น เราจึงต้องการให้ลูกค้ามั่นใจว่า มีที่ว่างในช่องเก็บสัมภาระเหนือศรีษะสำหรับเก็บสัมภาระต่างๆ อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ลูกค้าที่ซื้อที่นั่งแถวหน้าและมาขึ้นเครื่องตรงเวลา ได้รับความสะดวกสบายและอุ่นใจในการจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บเหนือศรีษะ”

“นโยบายใหม่นี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของเจ็ทสตาร์ในการมองหาบริการใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่แสนพิเศษให้กับลูกค้าของเรานั่นเอง” หลงกล่าว

ลูกค้าสามารถซื้อที่นั่งแถวหน้าได้ในราคาตั้งแต่ 9 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 210 บาทขึ้นไป พร้อมเพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัว ขึ้นเครื่องบินได้ในขั้นตอนการจองหรือที่ Manage My Booking บน jetstar.com

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept